Om LA

Daglig leder Lene Lauritzen, Sivilarkitekt Aho

Lene Lauritzen (02.07.1979) ble uteksaminert ved Arkitektur og -designhøgskolen i Oslo (AHO) etter avlagt Diplomoppgave i 2010. Etter den tid har hun jobbet som byggesaksbehandler i Arendal kommune og som arealplanlegger hos Norges største eiendomsforvalter i offentlig sektor. Parallelt har hun hatt oppdrag i Lauritzen Arkitektur (LA). Hun har fordypning i Regional planlegging fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun tar for tiden et studium på Handelshøgskolen BI i Oslo som heter «Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering».

LA ble opprettet i 2007 som følge av vekket interesse hos oppdragsgiver i et skoleprosjekt, det aktuelle prosjektet gikk ut på oppmåling og transformasjon av det SEFRAK-registrerte båtbyggeriet «Gudmundsenbua» i Vollen som ligger i Asker kommune.  Christian Jensen som senere konstruerte og bygget polarskipet Maud gikk i lære hos Gudmundsen i det aktuelle båtbyggeriet og det har slik sett dype historiske røtter i Vollen og er en direkte medvirkende årsak til Vollens maritime identitet i dag. Båtbyggeriet fungerer som det samme den dag i dag, båtbyggerdriften ble tatt opp igjen etter en total-rehabilitering våren 2018.

LA utfører prosjektering av små og store prosjekter alt etter hva du har behov for privat eller i din næringsvirksomhet. Her er et utvalg av konsulent og rådgivningstjenestene LA tilbyr,

Arealplanlegging. Prosjektering av nybygg. Rehabilitering og transformasjon. Tilbygg, påbygg, underbygg. Oppmåling. Diverse analyser. Bygnings –og tomte-dokumentasjon. Klargjøring og innsendelse av søknad etter Plan –og bygningsloven. 3D-visualisering.