Prosjekter og Evalueringer

Prosjekt i prosess, fra hytte til bolig i Folldal kommune.
Restaurering av Gudmundsenbua startet for LA sin del med oppmåling i 2007 og avsluttet med ferdigattest 20 desember 2016.